Integruota kūrybinė terapija

image_pdfimage_print

Integruota kūrybinė terapija – tai grupinės psichoterapijos forma, kuri padeda spręstisavo gyvenimo klausimus bei sunkumus ne tiesiogiai, o kūrybinės saviraiškos dėka.

Orientuojamasi ne į estetiką ir ne į meniškų kūrinių kūrimą, bet į savo vidinių būsenų,rūpimų egzistencinių klausimų, asmeninių sunkumų įvardinimą, išraišką ir jų naująsuvokimą. Tai skatina atskleisti ir intensyviau patirti savo vidinį gyvenimą, išmoktikūrybiškiau žvelgti į save ir aplinkinį pasaulį.

Paprastai dirbama su 8 – 12 žmonių grupe.Susitikimai vyksta 1 karta per savaitę po 2 val. 3-6 mėn.

Susitikimo struktūra tokia:

 • pasidalinimas ratu savo jausmais, norais , atliktomis individualiomis užduotimis;
 • apšilimas supažindinant su nauja kūrinio atlikimo technika, priemonėmis;
 • kūrinio atlikimas drauge arba atskirai (tam tikra tema);
 • kūrinių aptarimas įtraukiant ir ankstesnius dalyvio kūrinius;
 • apibendrinimas, užduočių rekomendavimas.

Grupės susitikimų metu taikomos įvairios kūrybinės saviraiškos formos: piešimas skirtingomis technikomis (anglis, pieštukai, pastelė, akvarelė, guašas, akriliniaidažai ir pan.), lipdymas (modelinu, plastilinu, moliu), fotografavimas (peizažų, objektų,žmonių ir pan.), menininkų kūrinių analizė, koliažų kūrimas ir t.t.

Dailės technikos siejamos su literatūra, psichodrama, muzika.

Atlikti kūriniai aptariami grupėje.

Kiekvienas dalyvis turi galimybę pristatyti savo darbą, išgirsti kitų dalyvių emociniusįspūdžius į jį, bei kitų pastebėjimus. Gali būti trumpai aptariami visų dalyvių kūriniaiarba tik vieno dalyvio keletas kūrinių.

Grupės užsiėmimo gale dalyviai gauna individualias užduotis, kas leidžia intensyvintivykstantį vidinių pokyčių procesą.

Integruotos kūrybinės terapijos rezultatai:

 • pats kūrybinis procesas yra pagalba dalyviams emociškai išsikrauti, išlieti, kassunku, kas slegia ar kas kelia nerimą;
 • atlikdami kūrinį dalyviai naujai pažįsta save, kartais aptinka savo kūriniuosenaujus simbolius, pamato jų sąsajas su savo gyvenimu;
 • savo kūrinyje galima įžvelgti ne tik dabartinę emocinę būseną, bet ir išeitį,tolesnio augimo kryptį;
 • girdint kitų pasisakymus apie savo kūrinius, atsiranda galimybė pamatyti savekitų akimis;
 • bendravimas grupėje padeda dalyviams drąsiau reikšti save, lavinti bendravimoįgūdžius;
 • dalyviai mokosi priimti savyje seniau neigtas asmenybės puses, kūrybiškai spręstiiškylančius sunkumus.